//]]> //]]>

บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระเงินผ่านช่องทางบัญชีส่วนบุคคลหรือผ่านลิงก์รับชำระเงินใดๆ

 
บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระเงินผ่านช่องทางบัญชีส่วนบุคคลหรือผ่านลิงก์รับชำระเงินใดๆ

กรณีที่ท่านได้รับการติดต่อแจ้งให้ชำระยอดหนี้ค้างบัตรเครดิตหรือสินเชื่อ ขอให้ท่านสอบถามข้อมูลให้แน่ชัดว่าเป็นบัญชีของตนเองจริง

ท่านสามารถตรวจสอบยอดชำระบัญชีของท่านผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSEและสามารถชำระผ่านช่องทางการชำระเงินที่บริษัทระบุในใบแจ้งยอดบัญชีเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร

 

Send Article To Friend
E-mail To:
From:
Mastercard The 1 Central_Group_Logo-227x35.png